Care este prețul unei teze la comandă?

     Există o multitudine de factori care influențează asupra prețului final, din acest considerent costul unei lucrări la comandă variază de la caz la caz. Pentru o estimare corectă vă rugăm să completați formularul de comandă. Ținem să menționăm că completarea și expedierea acestui formular este doar în scop informativ și nu vă obligă la careva acțiuni suplimentare.

Percepeți avans?

     Ținînd cont de natura serviciilor prestate, nu putem iniția anumite acțiuni întru executarea comenzii fără a avea o minimă garanție și din partea dumneavoastră. Drept urmare, percepem un avans în mărime de 30% din costul lucrării.

Care este modalitatea de plată?

     Achitarea are lor în 2 etape, după cum urmează:

1) 30% – Avans.

2) 70% – După ce analizați lucrarea în prezența unui colaborator.

Cum primesc lucrarea?

     Lucrarea o primiți în format electronic odată cu confirmarea achitării a sumei restante.

Doresc să primesc lucrarea pe capitole. Este posibil acest lucru?

     Da, oferim posibilitatea livrării lucrării pe capitole. În cazul respectiv și achitarea are loc proporțional, în dependență de numărul capitolelor livrate. Această regulă nu se extinde și asupra tezelor elaborate în regim de urgență.

Care sunt termenii de executare?

     Termenul de realizare a unei lucrări la comandă în regim standard variază în dependență de tipul lucrării. Astfel tezele de an, proiectele de specialitate și rapoartele de practică se elaborează în decurs de 2 săptămâni, tezele de licență în decurs de 3 săptămâni, tezele de master în decurs de 4 săptămâni, tezele de doctorat în decurs de 12 luni. Executăm lucrări și în regim de urgență!

Ce garanţii oferiţi?

     În contextul în care există o multitudine de site-uri specializate în prestarea serviciilor de redactare la comandă, unele cîștigînduși notorietatea în timp, altele mai puțin, este firesc să doriți și dumneavoastră anumite garanții pentru a nu fi înșelați. Cel mai important lucru care trebuie să-l rețineți este faptul că colaborarea noastră are loc în baza unui contract în care sunt stipulate toate aspectele ce țin de realizarea unei lucrări pe măsura așteptărilor dvs.!

Astfel, noi garantăm:

– Executarea comenzii în strictă conformitate cu ghidul metodic.

– Realizarea tuturor modificărilor în urma observaţiilor personale ori ale coordonatorului dvs.

– Confidențialitatea datelor cu caracter personal etc.

Sunteți la curent cu implementarea sistemului antiplagiat?

     Da, suntem la curent cu implementarea sistemului antiplagiat într-o serie de instituții de învățământ superior precum Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) și altele. Cert este că atîta timp cît o lucrare este executată conform regulamentului, respectând toate normele de rigoare (inclusiv ce țin de plagiat), dumneavoastră nu trebuie să aveți nici o îngrijorare în acest sens!

Modificările ulterioare le realizaţi contra cost?

     Toate modificările ulterioare noi le efectuăm în mod gratuit, indiferent de numărul solicitărilor. Termenul de post-redactare se stabilește de comun acord cu dumneavoastră, în dependență de volumul de lucru.

Prezentarea în PowerPoint se achită suplimentar?

     Da, acest serviciu este unul opţional şi e contra cost.

Serviciile dvs. sunt prea scumpe!

     Operăm cu prețuri rezonabile! Vă îndemnăm chiar să căutați și alte soluții alternative pentru formarea unei opinii corecte. Indiferent de alegerea dvs., trebuie să conștientizați că o cercetare cu adevărat calitativă costă ! Iar noi, cei de la “Infoteze.md” și “Infoteze.ro”, suntem în stare să vă realizăm o lucrare inedită, bine documentată, elaborată în conformitate cu cerinţele instituţiilor de învăţămînt superior atât din Moldova, cît și din România!