Teze de masterat

Prin dimensiunea și complexitatea sa, teza de master este rezultatul unei analize ample, dezvoltată pe parcursul celor doi ani de cercetare. Astfel, teza de masterat reprezintă o activitate prevăzută în curriculumul specialităţii‚ care are menirea de a forma abilităţi de cercetare teoretică şi practică‚ de aprofundare într-un anumit domeniu al viitoarei specialităţi în scopul realizării unui studiu consecutiv şi finit al unei probleme actuale şi importante pentru formarea profesională a masterandului.

Teze de licență

Teza de licență este o lucrare științifică realizată în ultimul an de studii ce are drept scop determinarea nivelulului de cunoștinţe a studentului, capacitatea acestuia de a sintetiza și a analiza conceptele teoretice, inclusiv aplicarea lor în practică, precum și formularea propriilor concluzii și propuneri vizavi de un anumit subiect.

Teze de an

Teza de an (proiectul de an) reprezintă o componentă importantă a evaluării cunoștințelor și activității științifice a studentului în anul II / III de studiu. Aceasta este o lucrare ce are drept scop să sintetizeze informațiile dobândite, printr-o cercetare independentă într-un anumit domeniu de specialitate.

Rapoarte de practică

Pentru a promova anul universitar studenţii sunt obligaţi să parcurgă o etapă de 2-4 săptămâni de practică profesională. Această activitate este sumarizată într-o lucrare, denumit raport de practică, realizat în baza unei instituţii a administraţiei publice centrale sau locale ori în baza unei întreprinderi.

Articole Științifice

Articolul ştiinţific este o lucrare publicată într-o revistă ştiinţifică, care prezintă reflecţii personale asupra unui subiect, promovând atât idei ale cercetătorilor în domeniu, cât şi experienţa proprie. Ideile expuse în articolul ştiinţific trebuie să aibă un înalt nivel de generalizare, să conţină rezultate originale, neabordate anterior, cu menţionarea oportunităţii studierii problemei respective.